Trepleie

Trærne rundt oss er betydningsfulle, la en sertifisert arborist ta vare på trærne dine. Vi har den nødvendige kompetanse og erfaring for å gjøre det beste for ditt tre. Trepleie kan være så mangt, men til grunn ligger forståelse og kunnskap om biologiske og fysiske aspekter ved trær, fra dypeste rot til ytterste knopp. Trær reagerer forskjellig på beskjæring, viktigst for dem alle er muligheten for videre naturlig utvikling, sårhelelse og vekst også etter inngrep.
 
 

Vi etterstreber å pleie trær på deres egne premisser og ta vare på dets naturlige form, slik vil man ta vare på treets helse og unngå et stresset tre som kan bli et problem i fremtiden.

HER ER NOEN EKSEMPLER PÅ HVA VI KAN GJØRE:

  • Oppstamming Fjerning av nedre grener/kvister.

  • Kronerensk Fjerning av døde, overflødige og risikogrener.
  • Kronetynning Tynning for å slippe til mer lys, minske vekt og gi en mer dynamisk krone.

  • Kronereduksjon Justere krone ift omgivelser/korrigering ift næringsopptak og treets evne til å ta “vare på” kronemassen.
  • Innstallere avstivningsutsyr Sikring og stabilisering av krone ved dårlige stammedeler/vektujevnhet.
  • Inspeksjon/rådgivning Trehelsevurdering med rapport og anbefalinger.
  • Planting/trevalg Nyplanting og tips angående valg av treslag ift voksested/plass