Scanning av trær

Vi er stolte av å kunne tilby et unikt produkt for scanning av trær uten å måtte gjøre fysiske inngrep i selve treet. Dette har til nå vært gjort ved hjelp av boring som kan skade treet unødvendig og ødelegge treets barrieresoner etter råteangrep. Ved å bruke PiCUS får man et nøyaktig bilde av hele tverrsnittet av stammen og ikke bare deler av den. Dette gjør det mulig å kartlegge farlige trær og eventuelt ta affære på et tidlig tidspunkt. I motsatt fall, la trær man tror er farlige stå om det avdekkes at treet er i bedre forfatning enn forventet.
Er du kommunal, statlig eller privat tre-eier og ønsker å få vurdert tilstanden til trærne dine, kan vi tilby det beste av teknologi innen feltet.
Alle scanner inneholder:
-bilde av treet 
-SoT(sonisk tomogram)
-utfyllende rapport
-anbefalinger

 

Sonisk Tomografi – SoT

PiCUS® Sonic Tomograph er et instrument vi bruker for å kartlegge råte og hulrom i stående trær, ikke-invasivt(uten inngrep). Dette skjer ved at man slår på punkter (små nagler) rundt stammen på treet, (se bilde til høyre), disse støtene gir fra seg lydbølger i stammen som blir fanget opp og målt av sensorer festet rundt treets omkrets. Hastigheten på lydbølgene angir hvor frisk/skadet veden er. Frisk ved=rask overføring – dårlig ved=treg overføring. Dataene blir registrert i programvare som ved hjelp av farger danner et tydelig og lettfattelig bilde på hvordan tverrsnittet av treet ser ut.
På denne måten sikrer man seg viktig informasjon og kan avdekke skjulte feil og farlige forhold man ellers ikke hadde oppdaget.
I andre tilfeller kan det være at resultatet fra testen hindrer felling av et tre man ellers kunne tatt for å være en risiko.
Forklaring bildet over og til høyre:
Hastigheten på lydbølgene avhenger av elastisiteten i trefibrene og tettheten i veden. PiCUS enheten måler hastigheten av disse bølgene. De fleste skader og sykdommer forårsaker sprekker, hulrom eller råte og reduserer vedens elastisitet og tetthet. Disse skissene viser hovedprinsippet av at lydbølgene ikke kan ta en direkte vei gjennom veden(stiplet rød linje) hvis det er hulrom mellom sender og mottaker.

Resultatet av den soniske testen vises i et Sonisk Tomogram (SoT), som bruker forskjellige farger for å skille de forskjellige egenskapene i veden.

Områder med høy elastisitet/tetthet, hvor de høyeste hastighetene finnes, blir vist med mørk brunfarge – indikerer frisk ved
Betydningen av grønn varierer i henhold til defekten. Fargen beskriver ofte overgangen mellom frisk og skadet ved, men kan også indikere tidlig sopp angrep.
Fiolett og blått indikerer områder med lav hastighet på lydbølgene (lav elastisitet/tetthet) og kan anses som hulrom eller en langt på vei råteskade.

SoT Type 1 (betegnelse på de vanligste treslagene)

Lyden i SoT Type 1 trær flytter seg raskest i vertikal retning (1) – langs med fibrene i stammen. Den nest raskeste overføringen er radial (2) – tvers gjennom midten av stammen. Den laveste hastigheten er den tangentiale (3) rundt omkretsen av stammen.

 

 

Grafen under viser den såkalte “hastighetsprofilen” av tverrsnittet på denne gruppen trær.

Eksempelet nedenfor viser et Lindetre med råte og hulrom. De brune områdene viser hvor lydbølgene går
hurtig = (frisk ved), områdene markert blått og fiolett viser råte og/eller hulrom.

(1)    Lav V: Hulrom, eller død tørr ved
(2)    Høy V: frisk ved
(3)    Normal yteved.
(4)    Medium V: aktiv råte men veden er fortsatt relativt ”kompakt”
(5)    Medium: frisk ved. Grunnen til den noe reduserte V er ikke kjent. Men det relativt  korte grønne feltet kan fortelle oss at råtesoppen ikke er aktiv.