Vi hjelper deg med å fjerne alt av stubber

Etter felling blir det stående igjen stubber, disse er ofte skjemmende eller i veien når man for eksempel klipper plenen. Ved stubbefresing får man vekk stubben uten at det etterlates stygge merker i plen. Stubbefresing er i de fleste tilfeller et rimeligere og mer skånsomt alternativ enn å bruke en graver.

Vi kan frese fra 5-40cm dypt, avhengig av hva man skal bruke området til senere. Flisen som blir igjen, legges tilbake hvor stubben stod, eller vi kan ta det med for deg mot et tillegg i pris.
Det er fullt mulig å plante samme sted stubben stod bare man er nøye med å fjerne alt av planterester og flis.
Flisen som blir igjen er et alternativ til bark.

Vi har to stubbefresere av forskjellig størrelse, dvs at vi kommer til de aller fleste steder.

En liten med maks bredde 70cm og vekt 115kg. Med denne kan vi komme til i trange portrom, opp trapper osv. Den passer for hager og steder hvor tilkomsten er begrenset.

Vi har også en stor med minimum bredde 85cm og vekt 750 kg.  Med doble “traktordekk” på hver side er den ekstremt skånsom mot underlaget og har et svært lite marktrykk. Det er ingen begrensning for hvor store stubber maskinen kan ta og er dermed perfekt for alt fra hager til parker, kirkegårder, skiløyper og store områder.