Trygghet gjennom riktige forsikringer

For oss er det viktig at du som kunde kan være trygg på at vi er forsikret om uhellet skulle være ute. Vi har ansvarsforsikring i Gjensidige med en dekningsgrad på 10.000.000,- pr skadetilfelle. Dette sikrer deg som kunde trygghet ved valg av oss som utførende firma. Alle ansatte er dekket av pålagte yrkesskadeforsikringer.

Spør gjerne om dokumentasjon på forsikring før inngåelse av oppdrag.