Trefelling

 

Felling av trær er krevende og forutsetter spesiell kompetanse. Vi har den nødvendige kunnskap og erfaring for å kunne felle trær på en sikker og profesjonell måte uansett størrelse eller plassering. Vi bruker kun sikkerhetsgodkjent spesialutstyr utviklet for arbeid i trær og oppdaterer oss stadig faglig. Arbeidet prioriteres og gjennomføres med hensyn til sikkerhet, kvalitet og effektivitet i den rekkefølgen.

 

Felling foregår ofte i hager hvor plassen er begrenset og det er umulig å felle trærne hele, derfor blir trærne i de aller fleste tilfeller felt ved bruk av klatreteknikk. Dette er en meget sikker og effektiv metode å utføre arbeidet på og tillater oss å jobbe fritt i hele treet. I tilfeller hvor fellingen kommer i konflikt med hustak, annen vegetasjon, strømledninger ol, fires grener og seksjoner av treet ned bit for bit slik at dette bevares.

Når det gjelder felling i nærheten av strømledninger er det strenge regler for hvor nære disse vi kan arbeide. Har du et tre i nærheten av en strømførende kabel og er usikker på hvordan det skal håndteres har vi god kommunikasjon med nettselskapene og kan avtale og organisere en eventuell strømstans for deg.

Vi har også godkjenning for å arbeide nær strømførende ledninger utstedt av Skagerak.

Med vår kompetanse, utstyr og teknikk er det ingen begrensninger for hva som kan felles, uansett hvor store eller vanskelige trærne er.

Vi gjør jobben skadefritt.

PS: Tenk deg nøye om før du velger å felle et tre – det tar en god stund å erstatte det!!  Vurder muligheter for bevaring. Snakk med oss om mulighetene for ditt tre.