Hjelp til linjerydding?

Vi har lang erfaring innen linjerydding på alt fra lavspent til de store regionale høyspentlinjene, samt jernbanelinjer.
Våre ansatte har årlig gjennomgang av sikkerhetskurs i henhold til krav fra leverandør.
Vi har ryddet for blant annet: Skagerak, Hafslund, Fortum m fl. hovedsakelig som underentreprenør.