Beskjæring er ikke bare tilfeldig kapping av grener.

De mange treslagene reagerer ulikt og har forskjellige forutsetninger for å tåle inngrep. Felles for de alle er at det kreves kunnskap for å vite hva som er riktig for ditt tre. Beskjæring kan i mange tilfeller være en god løsning til å felle et tre. Ved riktig beskjæring kan man oppnå et slikt resultat at felling ikke lenger er nødvendig. Det kan for eksempel være  i form av oppstamming, tynning av krone, eller kronereduksjon.

Vi beskjærer alt fra små busker, hekker og frukttrær, til store monumentale trær.